умови

МОН затвердило нові Умови прийому до ЗВО у 2019 році. Тепер маємо відповіді на багато запитань. Пройдімося головними пунктами цих правил, які стосуються практично кожного абітурієнта 2019 року. Правила, строки, нововведення, важливі моменти. Всього потрохи.

1. Для кого ці правила?

Цей документ є обов’язковим для  всіх закладів вищої освіти в Україні, державної та приватної форми власності, окрім вищих військових навчальних закладів.

2. Чи всі мають право на вищу освіту за рахунок бюджетних коштів?

Право на вищу освіту за рахунок бюджетних коштів є в тому разі, якщо певний ступінь вищої освіти здобувається вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 

Однак можна повторно вступати «на бюджет» за тим самим ступенем освіти, але за умови відшкодування коштів, витрачених на «перше» навчання. Це прописано в Порядку відшкодування коштів № 658.

3. Які сертифікати ЗНО прийматимуться при вступі?

У 2019 році дійсні сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати з цих предметів лише 2018 та 2019 року. Вступник може подати сертифікати в будь-якій зручній для нього комбінації.

4. ЗНО з якої мови складати для вступу, якщо в переліку предметів вказано "іноземна мова"?

Якщо у правилах прийому виш визначив предмет «іноземна мова», абітурієнт зможе подавати результат ЗНО 2018 або 2019 року з однієї з іноземних мов на власний розсуд.

Власники дійсних сертифікатів міжнародних тестів з іноземної мови не звільняються від складання ЗНО. Однак, якщо сертифікат отриманий в поточному навчальному році, - звільняються від проходження ДПА.

5. Скільки предметів ЗНО потрібно складати для вступу?

Для вступників на основі повної середньої освіти, які вступають на 1 курс, обов’язковими є результати ЗНО з трьох предметів, а на основі молодшого бакалавра - з двох предметів.

6. Чи розширюється перелік спеціальностей, на які буде певний прохідний бал?

ЗВО матимуть право самостійно визначати мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими допускатиме абітурієнтів до участі у конкурсі.

Однак для вступників на основі атестата мінімальний прохідний бал для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія» не може бути встановлений менше 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

Крім цього бал не менше 130 має бути встановлений для здобуття ступеня:
- магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»
- бакалавра - «Право», «Публічне управління та адміністрування» і «Міжнародні відносини».

7. Як дізнатись предмети ЗНО для різних спеціальностей?

Всі  напрямки та спеціальності з потрібними предметами містяться у додатку №4  до Умов прийому.

Зверніть увагу! У 2019 для вступу на медичні спецільності змінено предмети ЗНО:

1) українська мова та література;

2) біологія або хімія;

3) фізика або математика.

8. Скільки заяв на вступ можна подавати у 2019 році?

Абітурієнти можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності на місця держзамовлення. Кількість заяв «на контракт» не обмежується.

9. Коли можна буде реєструвати заяви на вступ?

Реєстрація електронних кабінетів вступників стартує з 1 липня і триватиме до 18:00 25 липня.

А прийом заяв розпочнеться 10 липня і триватиме до:

  • 16 липня для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
  • 22 липня для всіх, хто вступає лише за результатами ЗНО.

10. Чи можна подавати заяви на вступ в паперовій формі?

Заяви подаються тільки в електронній формі всіма вступниками як на денну так і на заочну форму навчання (за винятком кількох випадків, описаних у розділі VI, пункті 1 правил прийому, ст.19)

11. Коли проходитимуть вступні іспити у вишах?

  • Творчі конкурси проводитимуться в кілька сесій з 1 до 10 липня (до 12 липня для спеціальності «Музичне мистецтво») включно.
  • Вступні іспити - з 17 до 22 липня включно. (В цей період також відбуватиметься друга сесія творчих конкурсів для вступників на контракт)
  • Співбесіди - з 21 до 23 липня включно.

12. Як буде розраховуватись конкурсний бал абітурієнта?

Конкурсний бал для вступу на 1 курс на основі атестата на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

(К – коефіцієнти, П – предмети ЗНО (П3 – це також може бути оцінка за іспит чи творчий конкурс), А – атестат, ОУ – бали за підготовчі курси)
Деякі нюанси: К1, К2, К3 встановлюються вишами, але не можуть бути меншими, ніж 0,2.
К3, якщо це творчий конкурс, не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»).
К4 не може перевищувати 0,1.
Сума К1, К2, К3, К4, К5 має дорівнювати 1.

Щодо додаткових балів призерам олімпіад, читайте у розділі VII пункт 8 Правил.

Для вступників на 1 курс на ступінь молодшого бакалавра формула наступна:

КБ = К1*П1 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Інші деталі на ст. 28 правил прийому.

13. Чи будуть у 2019 році додаткові коефіцієнти?

Так. Остаточний КБ множиться також додатково на коефіцієнти:

галузевий (ГК) – 1,02 на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Додаток 2 (ст.58 правил прийому).

сільський (СК) - 1,02 для зареєстрованих у селах та які отримали атестат у селах у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках. Для підтвердження абітурієнт надає довідку про реєстрацію місця проживання, згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання.

СК для осіб, які є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, коефіцієнт не застосовується.

першочерговий (ПЧК) - 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів (стаття 44 Закону України «Про вищу освіту»).

Якщо після множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200

14.  Яка вага середнього бала атестата у 2019 році? Як буде переводитись він за 200-бальною шкалою?

Вага атестата залежить від коефіцієнта, який визначає ЗВО у своїх правилах прийому.

Середній бал атестата - це середня оцінка за всі предмети (з оцінками) в додатку до атестата за 12-бальною шкалою, який потім переводиться за таблицею у 200-бальну шкалу: ТАБЛИЦЯ. Після цього отриманий бал множиться на коефіцієнт не більше 0,1 (зазвичай, 0,1 або 0,05, хоча може бути й 0) і отриманий бал додається до конкурсного бала при вступі.

15. Як дізнатися правила вступу окремого вишу?

Такі документи шукайте на офіційних веб-сайтах вишів, які повинні опублікувати їх до 5 лютого 2019 року.

16. Хто має пільги під час вступу?

Пільгові категорії вступників вказані у розділі VIII Правил прийому, ст.32. Важливим нововведенням у 2019 році буде розширення пільг для учасників бойових дій. Пільги будуть поширені на всіх вступників цієї категорії, а не лише на учасників бойових дій АТО/ООС, як було раніше.

17. Чи відновлюється у 2019 році вступ за цільовими направленнями?

Так. З 2019 року буде працювати механізм першочергового зарахування до медичних та педагогічних вишів тих, хто погодиться після закінчення навчання працювати в сільській місцевості. Йдеться про спеціальності  01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я» (за умови укладання угоди про відпрацювання не менш ніж 3 років в селі або селищі міського типу).

18. Які строки вступу до магістратури?

Строки вступу до магістратури на різні спеціальності розписані у правилах у розділі V пунктах 4-10, ст. 16.

Нововведенням є розширення спеціальностей, на які потрібно буде складати ЄВІ з іноземної мови (у форматі ЗНО): «Музеєзнавство, пам'яткознавство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», усі спеціальності галузей знань  «Богослов’я», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології, «Публічне управління та адміністрування».

Крім цих, як і раніше також потрібно складати ЄВІ на спеціальності: «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Право» та «Міжнародні відносини».

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ – з 13 травня до 18:00 3 червня.

Іспит – 2 липня, а вступне випробування – 4 липня.

Прийом заяв та документів – 10 - 23 липня.

Для всіх інших вступників в магістратуру терміни подачі документів, складання іспитів та інших вступних процедур шукайте у правилах прийому вишів.

 19. Коли абітурієнти дізнаються, хто пройшов "на бюджет"?

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування «на бюджет» оприлюднять до 18 години 26 липня.

Подання оригіналів документів «на бюджет» – до 18.00 години 31 липня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 12 години 1 серпня.

За кошти цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних/юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

умови

Маєте запитання? Залишайте в коментарях під статтею або на forumi . Допомога та відповіді гарантовані.

Редактор: Ольга Мілінчук

 

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

string(302) "{"status":"success","country":"United States","countryCode":"US","region":"VA","regionName":"Virginia","city":"Ashburn","zip":"20149","lat":39.0438,"lon":-77.4874,"timezone":"America/New_York","isp":"Amazon.com, Inc.","org":"AWS EC2 (us-east-1)","as":"AS14618 Amazon.com, Inc.","query":"35.172.203.87"}"
нагору