наголос у словахЯкі принципи діють при постановці наголосу?
 

Наголос у словах української мови є властивістю частини слова – складу. Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Дуже часто у людей виникають проблеми з правильним уживанням наголосу, бо часто в процесі спілкування ми чуємо неправильний наголос слів, а згодом і самі починаємо вимовляти деякі слова неправильно.

Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість – можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію також ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків. Проте наголос – одна з тем на ЗНО з української мови та літератури, тому нам необхідно знати ключові випадки утворення наголосу та основні винятки. Винятки треба просто запам’ятати!

Спочатку розберемо принципи наголошування за частинами мови.

Основні принципи наголошування іменників

1. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні: наприклад, загадки, огірки.

2. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом -к при утворенні множини наголос переходить у закінчення: наприклад, тарілка – тарілки, книжка – книжки, АЛЕ: сусідка – сусідки.

3. Іменники, що утворилися від дієслів, мають більше ніж два склади та закінчуються на -ання, частіше всього мають  наголошений суфікс: наприклад, читання, завдання. АЛЕ: бігання, нехтування.

4. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на -метр: наприклад, сантиметр, міліметр, дециметр. АЛЕ в назвах пристроїв – по-інакшому: термометр, барометр.

Основні принципи наголошування прикметників

1. Суфікс прикметників -еньк-, що позначає пестливість, завжди є наголошеним: наприклад, маленький, чорненький, гарненький.

2. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад (тобто на закінчення): наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий.

Основні принципи наголошування дієслів

1. Правила наголошування дієслова «бути» наступні: в теперішньому часі - бути, будемо, проте в минулому часі: була, було, були.

2. Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад, нести, везти, мести.

3. Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: наприклад, веземо, ідемо, підете. АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите.

4. Інфінітив -ти: навестИ, віднестИ

Основні принципи наголошування числівників

1. У числівниках, що закінчуються на –десят, наголос припадає на останній склад: наприклад, п’ятдесят, сімдесят.

2. У числівниках, що закінчуються на –адцять, наголошений передостанній склад: наприклад, дванадцять, вісімнадцять.

У деяких словах, які будуть на ЗНО, наголос не піддається правилам, його потрібно тільки запам’ятати.

асиметрІя
борОдавка
бюлетЕнь
вимОга
вимОва
вИпадок
вітчИм
граблІ
горошИна
грОшей
дІтьми
довІдник
дочкА (але дОнька)
заіржАвіти
зубОжіти (зубОжілий, зубОжіння)
діалОг
каталОг
квартАл
кропивА
кУрятина
мАркетинг
ненАвидіти (ненАвисть, ненАвисний)
одноразОвий
Олень
отАман
перЕпис
псевдонІм
рАзом
серЕдина
симетрІя
спИна
фартУх
фенОмен
цемЕнт
цЕнтнер
чорнОслив

***

Для зручності також таблиця з наголосами на складах:

1-й
2-й
3-й
4-й
вАги
вИпадок
вІльха
вчЕння
гЕтьман
дАно
дОнька, дОньчин
(але дочкА, доччИн)
жАлісливий
зрУчний
кАмбала
кИшка
кОлія
кОсий
нІздря
Оцет
пОмилка (рідше – помИлка)
пОсмішка
прИщіпка
рИнковий
рАзом
рУно
спИна
стАтуя
фОльга
фОрзац
цЕнтнер
цИган
щИпці
Яловичина
абО
аджЕ
алЕ
арАхіс
борОдавка
вибОїна
визвОльний
вітчИм
вперЕміш/ж
всерЕдині
гуртОжиток
данИна
допІзна
експЕрт
жадАний
житлО
індУстрія
іржАвіти
квартАл
мерЕжа
надлИшок
отАман
позАторік
почАсти
промІжок
пулОвер
серЕдина
танОк
тризУб
цемЕнт
ціннИк
чорнОслив
чорнОзем
бюлетЕнь
верблюдИця
гастронОмія
горілИць
горошИна
двоскладОвий
диспансЕр
джентльмЕн
докумЕнт
жалюзІ
запитАння
інженЕрія
інструмЕнт
каталОг
металУргія
некролОг
низинА
перелЯк
псевдонІм
симетрІя 
соломИнка
урочИстий
безготівкОвий
безперестАнку
буржуазІя
ветеринАрія
дешевинА
медикамЕнт
нафтопровІд
начистотУ
невитравнИй
неврастенІя
недовіднИй
сирокопчЕний
щодобовИй

 

***

Запам’ятати також потрібно слова з подвійним наголосом

пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр, АлфавіІт, веснЯнИй, доповІдАч, зАвждИ, дОговОру, жАлібнИй, м ‘Я’зовИй, пЕрвІсний, перЕстАрок, пОмИлка, прОстИй, тАкОж.

dev

Розуміємо, що наголос – тема не з легких, тут потрібно мати відмінну пам’ять. Тому надаємо вам декілька порад по запам’ятовуванню наголосу в словах:

1. Багато-багато разів перечитайте слова! Скоро ваш мозок запам’ятає їх та буде видавати «на автоматі». Тільки читати вголос!

2. Пограйте у картки: з одного боку картки напиши слово без виділення наголосу, а з іншого – з виділенням наголошеного складу. Поки робитимеш картки, вже багато запам’ятаєш!

3. Ті слова, що ніяк не можеш запам’ятати, напиши на папірцях та приклей вдома на місця, куди часто дивишся – наприклад, на холодильник.

4. Слова з наголосом, що ти запам’ятав, намагайся застосовувати в мовленні якомога частіше, щоб це відклалося в твоїй пам’яті.

dev

Бажаємо гарної пам’яті та правильного мовлення. А ще рекомендуємо для цікавого вивчення наголосів сайт: ukr-mova.in.ua. Лепетун вам допоможе)

наголос у словах
 
А на завершення корисне відео: 

***

dev

І ще пісенька від екс-учасника ЗНО)

 

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

нагору