ступені порівняння прикметниківДля того, щоб запам’ятати багато, треба вчити більше!

 

Прикметник – це така особлива частина мови, яка може утворювати ступені порівняння. Та чи всі прикметники мають таку властивість? Давайте розберемося з цим питанням!

У загальному понятті прикметник – це частина мови, яка виражає ознаку предмета та відповідає на питання «який?», «чий». Отже самі прикметники не є однаковими за характеристиками та поділяються на 3 групи:

1. Якісні прикметники виражають різні ознаки предметів. Це можуть бути різні властивості предметів або живих істот, що можна сприйняти органами почуттів, помітити в просторі або часі. Також до якісних прикметників належать риси характеру людей, фізичні та вікові характеристики.

Наприклад, висока жінка, хитра лисиця.

2. Відносні прикметники виражають певну ознаку предмета чи особи по відношенню до чогось.

Наприклад, скляне вікно, подвійна платня.

3. Присвійні прикметники вказують на належність предмета комусь або чомусь. Частіше на все – людині. Цей вид прикметників відповідає на питання «чий?», «чия?», «чиє?».

Наприклад, мамине вбрання, поетова пісня.

Не плутайте присвійні прикметники із займенниками!

Тепер вам легше зрозуміти, що ступені можуть утворювати тільки якісні прикметники. Адже тільки вони вказують на неоднакову міру якості. Та й дивно буде звучати, якщо ми назвемо вбрання більш або менш маминим. Хоча в реальному житті це може зустрічатися. Але ми ж зараз про правильність мови кажемо, тому давайте запам’ятаємо правила утворення ступенів порівняння якісних прикметників.

Існує 2 ступеня порівняння прикметників – вищий та найвищий. І в кожному зі ступенів розрізняють 2 форми утворення прикметників – просту та складену. Це ви можете наглядно спостерігайте на прикладі таблиці.

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Проста форма

Складена   форма

Проста форма

Складена форма

тепліший,

красивіша

більш теплий,

більш красива

найтепліший,

найкрасивіша

найбільш теплий,

найбільш красива

Із наведених прикладів ми бачимо, що проста форма вищого та найвищого ступенів порівняння утворюється шляхом зміни будови самого прикметника. В той час, як найвищий ступінь не впливає на будову прикметника, в ньому тільки додається додаткове слово, яке вказує на зміну міри ознаки.

Вищий ступінь порівняння прикметника вказує на те, що в одному об’єкті ознака проявляється більшою або меншою мірою, ніж в іншому.

Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання суфіксів –ш та -іш: спритний – спритніший. Але будьте уважні, тому що деякі прикметники можуть втрачати суфікси –к, -ек, -ок: легкий – легший.

Після додавання суфікса –ш, у будові деяких прикметників може спостерігатися чергування приголосних, та як результат – звукові сполуки: жч: близький – ближчий, але с+ш міняється на щ: високий – вищий.

Складена форма порівняння вищого ступеня утворюється дуже легко – шляхом додавання слова більш або менш до звичайної форми прикметника: товстий – більш товстий, гучний – менш гучний.

Найвищий ступінь порівняння є свідченням того, що в цьому об’єкті відповідна ознака проявляється найбільшим або найменшим чином у порівнянні до всіх інших об’єктів.

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння такого префікса, як най-: кращий – найкращий. Але це значення можна також додатково ще посилити префіксами що- та як-: моднийщонаймодніший, спокійна - якнайспокійніша.

Складена форма порівняння найвищого ступеня утворюється так само, як і форма вищого ступеня – за допомогою додавання слів найбільш або найменш до звичайної форми прикметника: холодний – найбільш холодник, гостра – найменш гостра.

Винятки!

Запам’ятайте, що ступені порівняння ніколи не утворюють такі якісні прикметники:

- ті, що називають абсолютну якість: порожній;

- ті, що утворюються за допомогою наступних суфіксів: -уват, -езн, -есеньк, -еньк, -енн, : здоровенний, чорнесенький.

Це є всі правила утворення ступенів порівняння прикметників. Тема дійсно не складна, потрібно лише бути уважними!

Гарнесенького вам дня!

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

string(305) "{"as":"AS14618 Amazon.com, Inc.","city":"Ashburn","country":"United States","countryCode":"US","isp":"Amazon.com, Inc.","lat":39.0438,"lon":-77.4874,"org":"Amazon Technologies Inc","query":"52.23.192.92","region":"VA","regionName":"Virginia","status":"success","timezone":"America/New_York","zip":"20149"}"
нагору