твір-роздумТвір-роздум перестає здаватися абітурієнтам надзвичайно складним, якщо вони знайомі зі структурою цього твору.

 

Кожен абітурієнт має вміти правильно та лаконічно висловлювати свої думки. Це важливо не тільки для зовнішнього незалежного оцінювання, але й у подальшому житті та роботі. Зрозуміле та логічне висловлювання своїх думок – це запорука успіху в усіх сферах життя. Адже чого варті ваші дорогоцінні думки, якщо ви не вмієте їх правильно піднести! Згодні? Тоді самий час практикувати власне висловлювання в написанні твору-роздуму.

Ганна Швець, кандидат філологічних наук Інституту філології КНУ ім. Шевченка, наполягає на тому, що тепер абітурієнтам набагато легше впоратися із твором, аніж учасникам ЗНО перших років. Причина тому – структура твору, яка стала відомою для всіх абітурієнтів декілька років тому. Саме за чітке слідування структурі твору-роздуму можна отримати половину балів, призначених за оцінювання твору. Тож настав час познайомитися із планом власного висловлювання.

Структура власного висловлювання

Для вас це може здаватися дуже дивним – як це може бути, що твір треба писати чітко за необхідною структурою, якщо це творче завдання. Так, творчість у цьому завданні присутня, але вона має проявлятися в думках та креативних ідеях, в цікавості прикладів, але ніяк ні в зміні структурі. Не дарма, в усіх видах мистецтва є свої обмеження. Наприклад, парними танцями ми називаємо узгоджені рухи двох людей під музику. В живописі також існують свої стилі, норм яких треба дотримуватися, навіть якщо ви називаєте себе художником-імпресіоністом. Так само і з написанням твору: дотримуйтеся структури та граматики, додавайте творчості, і тоді 24 бали за твір – ваші! На жаль, 25 балів за твір ви не отримаєте навіть якщо ваші ідеї претендують на Нобелівську премію!

Структура твору важлива також для об’єктивного оцінювання вашої роботи. Уявляєте, скільки скарг надсилалося б до УЦОЯО, якщо під час перевірки користувалися б єдиним критерієм – «подобається/не подобається». У порівняння з цим суб’єктивним оцінюванням відповідність структурі твору є чітким та зрозумілим кожному критерієм. До того ж, навіщо порушувати структуру, якщо вона тільки слугує «помічником» у послідовному висловлюванні своєї думки. Нарешті переходимо до структури твору-роздуму на ЗНО!

До структурних частин власного висловлювання належать:

1.Теза або антитеза;

2. Аргументи – їх має бути не менше 2;

3. Літературний приклад або з іншого виду мистецтв;

4. Приклад із історії або власного життя;

5. Висновок.

Попри те, що ми наголошували на незмінності структурних елементів, все ж таки середина твору може трошки змінюватися. Приклади можна (і так навіть краще) додавати після кожного з аргументів поетапно. Отже, здобуваємо, наступний план твору, яким ви можете користуватися під час написання власного висловлювання в будь-якій ситуації.

1. Теза або антитеза.

2. Аргумент перший.

3. Літературний приклад або з іншого виду мистецтв.

4. Аргумент другий.

5. Приклад із історії або власного життя.

(Аргумент третій та приклад) – за бажанням.

6. Висновок.

Звичайно, ви маєте розуміти, що головне – не тільки послідовне висловлювання структурних частин твору-роздуму, але й їхня логічність та обґрунтованість. Іншими словами, весь ваш твір має бути висловленням однієї думки. Ви маєте таким чином оформити свої роздуми, щоб читач перейнявся текстом і повірив вам. Ось це називається логічністю! Якщо ви висунули тезу на початку твору, ви вже не можете відмовитися від неї всередині висловлювання, наводячи контраргументи. Після такого ваша робота є нелогічною та незрозумілою. За такий твір ви багато балів не отримаєте, незважаючи на ідеальну граматику в ньому.

Давайте подивимося на свій твір-роздум очима перевіряючого. Без наявності структури викладачеві було б важко дати оцінку твору. До того ж така оцінка була би переважно суб’єктивною. Отже, давайте розглянемо, яким чином оцінюють структурні елементи твору.

Критерії оцінки тези:

1. Чи існує теза в творі взагалі?

2. Де розташована теза – на початку, в середині чи наприкінці твору?

3. Наскільки чітко сформульована теза?

4. Чи є в тезі конструкції, якими виражена власна думка?

Критерії оцінки аргументів та висновку:

1. Де містяться аргументи – до тези чи після неї?

2. Чи відповідають аргументи тезі?

3. Скільки аргументів привів абітурієнт?

4. Де містяться приклади – до аргументів чи після них?

5. Чи відповідають приклади наданим аргументам?

6. Чи існує в творі 2 приклади: один із художньої літератури або мистецтва, а інший – із власного життя учня?

7. Де міститься висновок – до прикладів чи після них?

8. Чи відповідає висновок тезі?

9. Чи використовувалися спеціальні слова та вирази для аргументації, прикладів, а також висновку?

Тільки такими критеріями можна визначити логічність та зрозумілість твору. Зрозумійте їх!

Механізм нарахування балів за твір-роздум

Кожна з 5 структурних одиниць твору (дивіться вище) оцінюється в 2 бали. Максимум – 10 балів.

Логічність твору – максимум 2 бали. Тут оцінюється правильний послідовність розкриття ідеї, використання необхідних мовних виразів та навіть правильний поділ на абзаци.

Граматика твору – максимум 12 балів.

Загалом максимум - 24 бали.

Тепер ви бачите, що навіть якщо з граматикою у вас не так все чудово, як хотілося би, все одно ви в змозі набрати половину балів за твір-роздум, керуючись логікою та спираючись на необхідну структуру.

Пам’ятайте, що під час оцінювання вашого твору особливу увагу звертають на використання спеціальних слів-виразів. Ви можете їх знайти за посиланням, де ми звертали увагу на шаблони для написання завдання з розгорнутою відповіддю.

Ці конструкції дуже важливі, проте не слід зловживати ними. Вам вистачить 1-2 конструкцій для кожної зі структурних частин вашої роботи. Обов’язковим є використання стійких виразів у аргументах твору та висновках. Це – найкращий спосіб підкреслити логічність своїх доводів.

Важливо, не плутати словосполучення! Якщо ви використаєте, наприклад, «на мою думку…» у висновку, то ви можете втратити 1 бал. Адже цей вираз доцільно використовувати під час формулювання тези твору.

План формулювання тези

Для кожного твору існують свої варіанти та техніки формулювання тези. Та перш за все, вам потрібен план, за допомогою якого ви зможете правильно визначити з найголовнішим та висловити це на початку.

1. Прочитати запропоновану назву твору – уважно, із осмисленням.

2. Прийняти рішення – погоджуватися з темою чи спростовувати її.

3. Якщо тема твору містить цитату та ви впевнені, що знаєте, хто автор цих слів, доцільно було б надати невеличкий коментар.

4. Переформулюйте тезу своїми словами.

5. Обов’язково вживайте стійки виразі, надані вам у шаблонах.

4 варіанти формулювання тези твору

Ви вже зрозуміли, наскільки важливо, щоб ваш твір-роздум починався з тези – вашого незаперечного твердження. Але в той самий час тезу можна сформулювати чотирма найпоширенішими способами. Давайте їх розглянемо!

1. Теза міститься в темі твору.

За думкою експертів ЗНО, таке формулювання тези є найпоширенішим в практиці незалежного оцінювання. Завдання учня – підтримати цю тему або висловити протилежну думку. Все просто – в темі вже вказується теза, а ви вже погоджуєтеся з нею або спростовуєте її.  В цьому випадку свій твір можна почати словами:

Я цілком згоден/згодна з тезою, що запропонована до роздуму…

АБО

Я не погоджуюся з темою твору та хотів/хотіла би довести своє протилежне твердження…

2. У темі твору міститься дилема – вибір із двох варіантів.

Коли вам пропонується обрати один із запропонованих варіантів, ви можете сформулювати тезу твору трьома способами:

- погодитися з одним із двох варіантів (частіше за все так і роблять);

Я погоджуюся з тим, що (правильна, на вашу думку, точка зору)

- виступити з пропозицією свого варіанта – третього варіанта;

Я переконаний/переконана, що жоден із запропонованих варіантів не може відобразити істинну картину. В той час, як (ваш варіант)

- поєднати обидві точки зору (найскладніший варіант).

Не варто проти­ставляти ці дві точки зору. Мені здається, вони оби­дві містять раціональне зерно.

3. Тема твору містить запитання.

У цьому разі вам самостійно потрібно буде сформулювати тезу твору. Запитання може бути відкритого або закритого типу.

Закрите питання само вже містить в собі відповідь. Наприклад, «Чи погоджуєтеся ви з думкою, що освіта надає людині свободу?» Тут вам, як і в минулому варіанті треба погодитися з тезою або протиставити їй своє твердження.

Як же бути з відкритим питанням? Наприклад, з таким, як «Що таке дружба?» Тут ви можете розпочати свій твір із фрази: « Я вважаю, що дружба – це…» А потім доводити свою тезу за допомогою аргументів та прикладів.

4. Тема твору містить речення описового характеру.

Приклад теми такого типу може бути «Місце освіти в моєму житті». Це тема є вужчою,  ніж попередній приклад «Чи погоджуєтеся ви з думкою, що освіта надає людині свободу?», адже тут теза окреслена рамками вашого власного досвіду. Для більшого розуміння тезу твору можна перефразувати, відповівши на запитання: «Яка роль освіти у вашому житті?».

Редагування твору

Редагування – один із найважливіших етапів у написанні твору. Перед тим, як писати вже остаточний варіант твору, декілька разів уважно перечитайте кожне слово. Запевніть себе, що ваша думка очевидна, а аргументи – логічні та переконливі. Висновки мають йти після прикладів та виражати сутність тези.

Ще перед ЗНО ви з друзями можете потренуватися в редагуванні своїх творів. Для цього обміняйтеся творами та вкажіть на помилки один одного. Дуже добре, коли практику «робота над помилками» застосовують у школі. Це привчає учнів слідкувати за написаним та виправляти помилки. Чим частіше ви редагуєте свої твори, тим менше помилок через неуважність ви будете робити в майбутньому.

Ви маєте розуміти, що вам потрібно навчитися писати твори-роздуми не тільки для того, щоб здобути 24 бали на ЗНО з української, але для того, щоб вміти лаконічно та переконливо доводити свої думки протягом всього свого життя. Ви повинні мати чітку позицію з приводу кожного питання вміти її аргументувати.

Будьте переконливими!

Буде бажання переконати нас у чомусь – зробіть це на !

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
Оновити
 

blog zno club 220x300

 


нагору
×