зно

Продовжуємо розповідати про художні засоби, які є в програмі ЗНО українська мова 2019.

Першу частину, сподіваємося, ви вже переглянули :) 

 зно

Як визначати художні засоби з програми ЗНО? Частина 1

 зно

 

У відео розберемо художні засоби на прикладах пісень, а також в художніх творах

Художні засоби, які згадувалися у відео:

1. Антитеза — стилістична фігура, протиставлення контрастних явищ, образів і понять. В основі антитези часто лежать антоніми.

2. Паралелізм — аналогія, уподібнення, спільність характерних рис або чину (паралельне зображення двох явищ із різних сфер життя).

3. Анафора — єдинопочаток; одна зі стилістичних фігур; вживаний на початку віршових рядків звуковий, лексичний повтор чи повторення протягом цілого твору або його частини синтаксичних, строфічних структур.

4. Епіфора — стилістична фігура, протилежна анафорі, повторення однакових слів, звукових сполучень, словосполучень наприкінці віршових рядків, строф у великих поетичних творах (в романі у віршах), фраз — у прозі чи драмі.

5. Рефрен — повторення групи слів, рядка або кількох віршових рядків у строфах.

6. Алітерація — стилістичний прийом, який полягає у повторенні однорідних приголосних звуків задля підвищення інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його змістового зв'язку.

7. Асонанс — повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює ïï музичність.

8. Риторичне запитання — риторична фігура, яка полягає у використанні запитання, що містить у собі ствердну відповідь.

Це питання, яке ставиться не з метою отримання відповіді, а з метою афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної думки.

9. Риторичне звертання — риторична фігура, яка полягає в тому, що висловлення адресується до неживого предмета, абстрактного поняття, відсутньої особи, чим посилюється його виразність.

10. Оксиморон — літературно-поетичний прийом, що полягає у поєднанні протилежних за змістом, контрастних понять, які спільно дають нове уявлення.

11. Тавтологія — риторична фігура, повторення однакових або схожих за змістом слів.

12. Інверсія — одна із стилістичних фігур поетичного мовлення, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні з очевидним порушенням синтаксичної конструкції задля емоційно-смислового увиразнення певного вислову.

 зно

 

Художні засоби літератури. Таблиця

 зно

 

Успіхів усім!

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

нагору