уроки зно: апостроф

 Апостроф

Апостроф позначає роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього приголосного.

 

 Апостроф пишеться перед Я, Ю, Є, Ї 

Апостроф НЕ пишеться

 

1 . Після губних МаВПа БуФ»): 

верб’я, м’ясо, б’ю

1. Якщо перед губним приголосним стоїть інший

приголосний, що належить до кореня,

КРІМ Р:

різдвяний, морквяний

АЛЕ:

торф'яний, відв'язати

2. Після Р, що позначає твердий звук:

бур’ян, кур’єр, пір’я

2. Після Р, що позначає м'який звук:

буря, рядок

3. Після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний

під’їзд, від’єднати

3. Перед ЙО:

зйомки, курйоз

4. У складних словах після першої частини, що закінчується на твердий приголосний:

дит’ясла, Мін’юст

 

5. У слові Лук’ян та похідних

 

 

Порівняй:

 

 

Вязатипісля губного перед йотованимпишемо

Свято

перед губним є інший приголосний, що належить до кореня

не пишемо

Орвяниця

перед губним є інший приголосний, що належиться до кореня, але це «р»

пишемо

Розвязок

Перед губним є інший приголосний, але він не належить до кореня

пишемо

 

Зверни увагу!

 

У словах іншомовного походження, географічних назвах, прізвищах та похідних від них апостроф, окрім зазначених літер, може писатись і після інших приголосних: Г, К, Х, Ж, Ч, Ш: к’янті, Іх’ямас, Руж’є, Ф’єхоле.

Написання апострофа в іншомовних словах залежить від роздільності вимови в мові-оригіналі. Якщо роздільної вимови немає, то апостроф не пишемо: Гюго, Кяхта, Мюллер, кювет, бюджет тощо.

Підказка!

Після приголосного перед Ї апостроф завжди ставиться.

правопис префіксів

 

Частина І

 

 Частина ІІ

 

 

1. Усі слова слід писати з апострофом:

А п..ять, р..ябий, моркв..яний, без..язикий,

Б різдв..яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко,

В транс..європейський, пів..ялблука, торф..яний, 

Г ал..янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний

 

2. В усіх словах треба ставити апостроф:

А довір..я, львів..янин, верб..я, комп..ютер, в..яз;

Б реп..ях, зв..язок, міжгір..я, сер..йозний, медв..яний;

В зів..янути, помор..яни, різьб..яр, пів..ящика, цв..ях;

Г св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф..яний, бур..ян.

 

3. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. Інтерв…ю, пів…юрти, духм…яний, арф…яр.

Б. Дит…ясла, торф…яний, верб..я, В..ячеслав.

В. Б…юджет, з…являтися, п…єдестал, цв…ях.

Г. Різдв…яний, екстер…єр, бур…ян, подвір…я.

Д. Мін…юст, пан…європейський, трав…янистий, фой…є.

 

4. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. П…ятсот, моркв…яний, дзв…якнути, ф…юзеляж.

Б. Миш…як, підрум…ялений, з…являтися, св…ято.

В. Ад…юнктура, любов…ю, інтерв…ю, між…ярусний.

Г. Валер…ян, Лук…ян, солов…їний, різьб…яр.

 

5.  Прочитайте речення

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

 

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

 

Тести зі ЗНО

 

6. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

 

7. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

А п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

Б розпочинати кар..єру, св..яткові заходи

В кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

Г зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

Д опинитися в міжгір..ї, поширити на пів..Ялти

 

8. Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка

А рел..єф міжгір..я

Б з..їсти пів..яблука

В присв..ятити сім..ї

Г сер..йозний об..єкт

Д люб..язна конс..єржка

 

 

9. Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку

А велике сузір..я, роз..ятрена рана

Б очікувана прем..єра, духм..яна страва

В гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

Г досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

 

 

10. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

Б без..іменний, п..єса, з..єднаний

В пір..їнка, трав..янистий, зів..яти

Г міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

 

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

string(309) "{"status":"success","country":"United States","countryCode":"US","region":"VA","regionName":"Virginia","city":"Ashburn","zip":"20149","lat":39.0438,"lon":-77.4874,"timezone":"America/New_York","isp":"Amazon Technologies Inc.","org":"AWS EC2 (us-east-1)","as":"AS14618 Amazon.com, Inc.","query":"3.238.136.36"}"
нагору