рейтинг внз Новий рейтинг 2016 року
 

Під час вибору університету є кілька критеріїв, якими найчастіше користуються абітурієнти. Це і поради випускників, їх батьків, і місце розташування ВНЗ, і навчальна база, наявність гуртожитків і тому подібне. Однак частіше всього в першу чергу вони звертають увагу на престиж закладу. Дійсно, кому б не хотілось навчатись у топовому ВНЗ? А щоб дізнатись, наскільки він популярний та престижний, на допомогу приходять різноманітні рейтинги. 

Нещодавно з'явився свіжий консолідований рейтинг вузів України 2016 року. 

рейтинг внз

Для достовірної картинки радимо одним оком поглянути на минулорічний:

Консолідований рейтинг вузів України 2015 року

рейтинг внз

До нового рейтингу ввійшли 269 навчальних закладів. А складений він був традиційно на основі найпопулярніших рейтингів університетів 2016 року: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Webometrics", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Які вузи опинились серед лідерів? Ознайомтесь самі. Зазначимо лише, що перше місце лишається незмінно за Київським національним університетом ім. Т. Шевченка. 

Консолідований рейтинг вузів України 2016 року

Назва навчаль-

ного закладу

Місце у загаль-ному рейтингу

ТОП  200 Україна

Вебо-метрикс

Sco-pus

Підсум-ковий бал

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

2

1

1

4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

2

3

3

2

8

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

3

1

2

6

9

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

4

4

6

9

19

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

9

8

3

20

Національний університет "Львівська політехніка"

6

5

9

10

24

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

7

17

10

4

31

Сумський державний університет

8

15

5

15

35

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

9

24

12

5

41

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

10

11

24

8

43

Національний університет біоресурсів і природокористування України

11

10

11

27

48

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

12

14

18

20

52

Харківський національний університет радіоелектроніки

13

21

14

18

53

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

14-15

8

23

24

55

Національний авіаційний університет

14-15

19

7

29

55

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

16

38

20

11

69

Ужгородський національний університет

17-18

35

27

13

75

Донецький національний університет

17-18

32

26

17

75

Донецький національний технічний університет

19

23

40

19

82

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

20

7

66

14

87

Національний університет харчових технологій

21

20

29

39

88

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

22

65

19

7

91

Одеський національний політехнічний університет

23

26

38

28

92

Київський національний університет технологій і дизайну

24

27

37

38

102

Вінницький національний технічний університет

25

25

21

59

105

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

26-27

34

32

40

106

Національний гірничий університет

26-27

6

13

87

106

Тернопільський національний економічний університет

28

41

16

61

118

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

29

52

65

12

129

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

30

13

31

89

133

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

31

37

63

34

134

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

32

30

17

92

139

Буковинський державний медичний університет

33-34

58

35

48

141

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

33-34

18

22

101

141

Хмельницький національний університет

35

43

69

31

143

Національний фармацевтичний університет

36

22

77

47

146

Запорізький національний технічний університет

37

47

57

46

150

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

38

56

34

62

152

Івано-Франківський національний медичний університет

39

53

50

53

156

Національна металургійна академія України

40

12

100

45

157

Київський національний торговельно-економічний університет

41

28

49

81

158

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

42

49

46

69

164

Дніпропетровська медична академія

43

51

102

23

176

Київський національний університет будівництва та архітектури

44

46

80

51

177

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

45

64

47

75

186

Запорізький національний університет

46

81

42

67

190

Донбаська державна машинобудівна академія

47

71

91

30

192

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

48

76

96

22

194

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря

49-50

77

58

60

195

Чорноморський національний університет імені П. Могили

49-50

44

53

98

195

Одеський національний медичний університет

51

42

123

32

197

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

52

101

55

44

200

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

53-54

108

15

82

205

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

53-54

48

64

93

205

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

55-56

29

97

83

209

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

55-56

16

73

120

209

Український державний хіміко-технологічний університет

57

111

86

16

213

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

58

90

36

88

214

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

59

135

30

50

215

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

60-61

117

79

21

217

Українська інженерно-педагогічна академія

60-61

63

76

78

217

Національний лісотехнічний університет України

62

33

158

35

226

Харківський національний медичний університет

63

36

165

26

227

Чернігівський національний технологічний університет

64-65

121

60

49

230

Одеська національна академія харчових технологій

64-65

40

118

72

230

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

66

50

148

33

231

Національний транспортний університет

67

66

125

41

232

Національний університет "Одеська юридична академія"

68

39

68

126

233

Запорізький державний медичний університет

69

72

104

58

234

Приазовський державний технічний університет

70

86

72

77

235

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

71

97

45

94

236

Університет економіки та права "Крок"

72

59

59

124

242

Криворізький національний університет

73

100

107

37

244

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

74-75

79

130

36

245

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

74-75

130

51

64

245

Херсонський державний університет

76

92

67

90

249

Національний університет водного господарства та природокористування

77-78

67

106

79

252

Київський університет імені Бориса Грінченка

77-78

87

43

122

252

Житомирський державний університет імені Івана Франка

79

125

54

74

253

Українська медична стоматологічна академія

80

54

122

85

261

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

81

80

103

80

263

Запорізька державна інженерна академія

82

127

89

52

268

Таврійський державний агротехнологічний університет

83

70

74

129

273

Житомирський державний технологічний університет

84

120

93

63

276

Луцький національний технічний університет

85

75

138

68

281

Сумський національний аграрний університет

86-87

140

84

65

289

Національний університет "Острозька академія"

86-87

99

61

129

289

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

88

122

71

100

293

Львівський торговельно-економічний університет

89-91

60

119

118

297

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

89-91

55

113

129

297

Вінницький національний аграрний університет

89-91

129

39

129

297

Національний університет фізичного виховання і спорту України

92

84

112

102

298

Донецький державний університет управління

93

94

135

71

300

Українська академія банківської справи Національного банку України

94

150

48

107

305

Український державний університет залізничного транспорту

95

93

129

91

313

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

96

123

62

129

314

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

97

107

88

125

320

Київський національний університет культури і мистецтв

98

109

83

129

321

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

99

172

82

70

324

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

100

98

110

117

325

Бердянський державний педагогічний університет

101

149

56

129

334

Київська школа економіки

102-103

201

81

55

337

Одеський національний морський університет

102-103

69

171

97

337

Миколаївський національний аграрний університет

104

78

131

129

338

Полтавська державна аграрна академія

105

116

94

129

339

Білоцерківський національний аграрний університет

106-108

106

126

110

342

Університет державної фіскальної служби України

106-108

126

87

129

342

Мелітопольський державний педагогічний університет

106-108

169

44

129

342

Європейський університет

109

190

25

129

344

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

110-111

160

90

99

349

Кіровоградський національний технічний університет

110-111

57

163

129

349

Київський міжнародний університет

112

62

161

129

352

Одеський національний економічний університет

113

31

194

129

354

Київський національний лінгвістичний університет

114

110

117

129

356

Уманський національний університет садівництва

115-116

136

105

116

357

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

115-116

83

145

129

357

Українська академія друкарства

117-119

154

133

76

363

Львівський державний університет фізичної культури

117-119

137

111

115

363

Український католицький університет

117-119

201

33

129

363

Національний університет "Одеська морська академія"

120-121

88

169

109

366

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

120-121

96

141

129

366

Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

122

74

164

129

367

Національна академія внутрішніх справ

123

201

41

129

371

Одеська державна академія будівництва та архітектури

124

104

212

56

372

Херсонський національний технічний університет

125

82

162

129

373

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

126

178

70

129

377

Луганський державний медичний університет

127

145

181

54

380

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

128

167

175

42

384

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

129-130

177

109

103

389

Київський університет права Національної академії наук України

129-130

159

101

129

389

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

131

105

173

113

391

Академія адвокатури України

132

118

152

129

399

Класичний приватний університет

133-134

115

156

129

400

Національний університет цивільного захисту України

133-134

151

120

129

400

Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

135

201

127

73

401

Національна академія управління

136-137

73

203

129

405

Чернівецький торговельно-економічний інститут (КНТЕУ)

136-137

201

75

129

405

Донбаський державний педагогічний університет

138

163

115

129

407

Державний університет телекомунікацій

139

146

134

129

409

Міжрегіональна академія управління персоналом

140-141

201

116

96

413

Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

140-141

102

182

129

413

Харківський регіональний інститут державного управління

142

201

85

129

415

Херсонський державний аграрний університет

143-144

103

184

129

416

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

143-144

173

114

129

416

Черкаський державний технологічний університет

145

134

188

95

417

Дніпродзержинський державний технічний університет

146

168

140

111

419

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

147

68

223

129

420

Харківський національний університет внутрішніх справ

148

201

92

128

421

Одеський державний екологічний університет

149-151

91

288

43

422

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

149-151

85

208

129

422

Хмельницький університет управління та права

149-151

157

136

129

422

Житомирський національний агроекологічний університет

152

148

146

129

423

Харківська державна академія культури

153

143

153

129

425

Харківський національний університет будівництва та архітектури

154

89

209

129

427

Хмельницький інститут соціальних технологій

155

201

99

129

429

Львівський національний аграрний університет

156

142

160

129

431

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

157

113

197

129

439

Полтавський університет економіки і торгівлі

158-160

138

192

112

442

Академія муніципального управління

158-160

141

172

129

442

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

158-160

174

139

129

442

Університет митної справи та фінансів

161

139

176

129

444

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

162

131

185

129

445

Подільський державний аграрно-технічний університет

163

119

198

129

446

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

164

162

157

129

448

Харківська медична академія післядипломної освіти

165-166

201

183

66

450

Міжнародний гуманітарний університет

165-166

201

144

105

450

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

167

61

288

104

453

Академія праці, соціальних відносин і туризму

168

164

166

129

459

ДВНЗ «Університет банківської справи»

169-171

45

288

129

462

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

169-171

147

186

129

462

Харківський інститут банківської справи

169-171

201

132

129

462

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

172

156

179

129

464

Одеський регіональний інститут державного управління

173

201

137

129

467

Львівська національна академія мистецтв

174

170

170

129

469

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

175

194

147

129

470

Маріупольский державний університет

176

95

257

123

475

Мукачівський державний університет

177-178

171

191

114

476

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

177-178

158

189

129

476

Криворізький державний педагогічний університет

179

201

149

129

479

Кіровоградська льотна академія (НАУ)

180

201

151

129

481

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

181

176

178

129

483

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

182

201

154

129

484

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

183

179

177

129

485

Харківська державна зооветеринарна академія

184

132

226

129

487

Київський університет туризму, економіки і права

185

166

193

129

488

Державний економіко-технологічний університет транспорту

186-187

180

180

129

489

Національна академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного

186-187

201

159

129

489

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

188

124

238

129

491

Міжнародний науково-технічний університет

189

165

202

129

496

Львівський інститут Університету банківської справи

190

201

167

129

497

Львівський інститут менеджменту

191

201

168

129

498

Рівненський державний гуманітарний університет

192

175

195

129

499

Бережанський агротехнічний інститут НУБіП

193

201

174

129

504

Київський медичний університет УАНМ

194

155

268

84

507

Харківський державний університет харчування та торгівлі

195

114

286

108

508

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

196

201

187

129

517

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля

197

201

196

129

526

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

198-199

112

288

127

527

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

198-199

197

201

129

527

Міжнародний університет фінансів

200

152

247

129

528

Міжнародний Соломонів університет

201-203

201

243

86

530

Глухівський національний педагогічний університет

201-203

181

220

129

530

Волинський інститут економіки та менеджменту

201-203

201

200

129

530

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

204

185

217

129

531

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

205

196

207

129

532

Буковинський державний фінансово-економічний університет

206

183

221

129

533

Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні

207

201

204

129

534

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

208

201

206

129

536

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

209

184

224

129

537

Донбаський державний технічний університет

210

128

281

129

538

Донецький юридичний інститут МВС України

211

201

210

129

540

Київський економічний інститут менеджменту

212

201

211

129

541

Херсонська державна морська академія

213

182

231

129

542

Східноєвропейський університет

214

201

213

129

543

Одеський державний аграрний університет

215-216

187

228

129

544

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

215-216

201

214

129

544

Горлівський інститут іноземних мов

217

201

215

129

545

Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика

218-219

201

288

57

546

Буковинський університет

218-219

201

216

129

546

Національна академія статистики, обліку та аудиту

220

133

288

129

550

Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова

221

201

222

129

552

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі

222

201

225

129

555

Міжнародний університет бізнесу і права

223

201

227

129

557

Кіровоградський інститут комерції

224

201

229

129

559

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

225

201

230

129

560

Харківська державна академія фізичної культури

226

144

288

129

561

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

227

201

232

129

562

Львівський інститут економіки і туризму

228-229

192

242

129

563

Київський університет ринкових відносин

228-229

201

233

129

563

Одеський державний університет внутрішніх справ

230

201

234

129

564

Харківський економіко-правовий університет

231

201

235

129

565

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

232

201

236

129

566

Дніпропетровський гуманітарний університет

233

199

239

129

567

Луганський національний аграрний університет

234-235

153

288

129

570

Український гуманітарний інститут

234-235

201

240

129

570

Університет економіки і підприємництва

236

201

241

129

571

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

237-239

161

284

129

574

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

237-239

189

256

129

574

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму 
ім. В. Чорновола

237-239

201

244

129

574

Галицька академія

240

201

245

129

575

Інститут підприємництва "Стратегія"

241

200

248

129

577

Київський інститут інвестиційного менеджменту

242

201

249

129

579

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

243

201

250

129

580

Херсонський економічно-правовий інститут

244

201

251

129

581

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

245

201

254

129

584

Інститут туризму Федерації професійних спілок України

246

201

255

129

585

Хмельницький економічний університет

247

201

258

129

588

Міжгалузева академія управління

248

201

259

129

589

Львівський медичний інститут

249

201

260

129

590

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

250-251

188

274

129

591

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

250-251

186

276

129

591

Харківський інститут управління

252

201

263

129

593

Інститут реклами

253

201

264

129

594

Київський славістичний університет

254-255

201

288

106

595

Ізмаїльський інститут водного транспорту

254-255

201

265

129

595

Інститут хімічних технологій СНУ ім. Даля

256

201

266

129

596

Донецький університет економіки та права

257

201

269

129

599

Кіровоградський інститут розвитку людини

258

201

270

129

600

Кременчуцький інститут Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

259

201

271

129

601

Білоцерківський інститут економіки та управління

260

201

273

129

603

Національна академія державного управління при Президентові України

261-262

201

288

119

608

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

261-262

191

288

129

608

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

263

201

279

129

609

Університет сучасних знань

264-265

193

288

129

610

Університет новітніх технологій

264-265

201

280

129

610

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

266

195

288

129

612

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

267-268

198

288

129

615

Київська гуманітарна академія

267-268

201

285

129

615

Одеська богословська семінарія

269

 201 287 129 617

Вдалого всім вибору!

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

string(303) "{"status":"success","country":"United States","countryCode":"US","region":"VA","regionName":"Virginia","city":"Ashburn","zip":"20149","lat":39.0438,"lon":-77.4874,"timezone":"America/New_York","isp":"Amazon.com, Inc.","org":"AWS EC2 (us-east-1)","as":"AS14618 Amazon.com, Inc.","query":"100.26.176.182"}"
нагору